Vi gjennomfører interne kurs i din virksomhet

Koordinator for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø – SHA

KIBY har utdannet SHA-koordinatorer over hele Norge siden 2008. Denne koordinatorskolen utgjør et kurs tilpasset alle som har en rolle i bygge- og anleggsprosjekter, eller skal arbeide med SHA og HMS der byggherreforskriftens krav kommer til anvendelse. Virkeområde: «arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygge- eller anleggsarbeid»

Hovedfokuset i kurset er koordinators rolle, plikter, ansvar muligheter og begrensninger. Men er også svært viktig og relevant for de øvrige rollene og pliktsubjektene som forskriften omfatter:

 • Byggherrer, byggherrens representant og SHA-Koordinator: KU – KP
  Prosjektledere, eiendomssjefer, byggeiere, eiendomsforvaltere o.l.
 • HMS-ledere- rådgivere, verneombud, AMU-medlemmer
 • Prosjekterende, rådgivende ingeniører og arkitekter
 • Konsulenter, rådgivere, bedriftshelsetjeneste o.l.
 • Boligbyggelag, borettslag, eiendomsselskap, fylkeskommuner og kommuner

Kursets omfang – varighet

Bedriftsinterne kurs gjennomføres enten som 2 dagers kurs (modul 1 og modul 2), eller som et 4 dagers kurs om dette er ønskelig. Dette tilpasses behov og ønsker. Kurset over 4 dager er en koordinatorskole som inkluderer modul 1 og modul 2, mener mer omfattende innen alle tema, og utvidet med mer inngående og kvalifiserende opplæring innen systematisk forbedringsarbeid. Som blant annet de komplekse organisatoriske utfordringene knyttet til prosesser som avviksbehandling, samt risikovurderinger (f.eks. sikker jobb analyse – SJA). Kurset(ene) gjennomføres på et nivå som forutsetter bransjerettet formell utdanning og erfaring. Herunder også kunnskap om arbeidsmiljølovgivningen.

Dette får du

Praktisk rettet opplæring, basert på byggherreforskriften og øvrige relevante krav gitt gjennom arbeidsmiljølovgivningen. Kombinert med egen erfaring og tidligere opparbeidet kunnskap vil kurset styrke din posisjon og trygghet i rollen som SHA koordinator eller byggherrens representant, både i tråd med lovgivers intensjoner og krav, men også for best mulig oppnåelse av reell SHA effekt.

 • Innsikt og forståelse i rollens plikter, oppgaver, begrensninger og muligheter
 • Faglig trygghet til å utføre rollen i henhold til krav og forventninger
 • Bedre oversikt over potensielle risikoforhold og SHA relaterte fallgruver i både planlegging og utførelsesfasen av bygge- og anleggsprosjekter
 • Innsikt og opplæring i effektive metoder og verktøy i prosjektrettet SHA arbeid
 • Oversikt over sentrale lov- og forskriftskrav, og kontrollrutiner som ivaretar disse
 • Inngående kunnskap om SHA plan(legging)
 • Innføring i effektive metoder for prekvalifisering av entreprenører m.m.
 • Kursbevis + tilgang til en betydelig mengde med nyttig informasjonsmateriell, som spesialtilpassede kompendier, sjekklister, skjemaer, maler, fagkronikker, veiledninger, forskrifter o.l.

Mer informasjon om kurs i OSLO

Oppfriskingskurs

Vi kan nå også tilby en dags oppfriskingskurs for dem som tidligere har gjennomført Modul 1 om byggherreforskriften og denne Modul 2 for SHA-Koordinator.

Oppfriskingskurset går også dypere inn i enkelte temaer og problemstillinger, og er ikke et rent repetisjonskurs. Det er mer riktig å se det som en Modul 3.

Kurset arrangeres kun bedriftsinternt, og kursdeltakelse forutsetter tidligere gjennomført 2 dagers kurs. Ta kontakt for mer informasjon.

Digitale kurs

Det er mange gode grunner til at KIBY AS og Koordinatorskolen AS ikke tilbyr kurs gjennom Teams, Zoom, Skype e.l. Det er mye som kan egne seg for slik undervisning, men ikke dette temaet.

Dette temaet er svært omfattende og komplisert, og KIBY AS skal stå inne for det faglige utbyttet - læringskvaliteten - læringsprosessen. Tilsvarende stå inne for at deltakerne har vært aktivt tilstede og dermed kan skrive under på kursbeviset.

Portrettfoto av kurslederen

Kurs­leder

Ansvarlig for gjennomføringen av kurset, er tidligere senior­inspektør i Arbeidstilsynet (AT), arbeids- og organisasjons­pedagog Kjell-Ivar By (M.Ed.), som har mer enn 30 års erfaring fra ulike leder­roller, samt HMS og SHA i byggeprosjekter. By har også selv hatt rollen som SHA koordinator i mange små, store og komplekse byggeprosjekter innenfor stor­industrien. I tillegg også mangeårig tilsynsansvar for bygge- og anleggs­bransjen generelt, på vegne av AT. I denne rollen har By også arbeidet spesielt mye med byggherre­forskriften internt i AT, og eksternt, i form av tilsyn, veiledning, seminar, foredrag, fagkronikker o.a.